Dødsfall

 
 

Mange pårørende ønsker å rette en takk til dem som på ulik måte har vist deltakelse i forbindelse med dødsfallet og gravferden. En måte å få gitt uttrykk for dette kan man for eksempel gjøre gjennom en takkeannonse i en eller flere aviser.


Forslag til takkehilsener


    «Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Avdødes Navn bortgang og begravelse.»


    «En varm takk for all deltakelse og oppmerksomhet i forbindelse med Avdødes Navn bortgang og begravelse.»


    «Hjertelig takk for gaver til ..., blomster og vennlig deltakelse ved Avdødes Navn bortgang og begravelse.»


    «Hjertelig takk for oppmerksomhet og vennlig deltakelse ved vår kjære Avdødes Navn bortgang og begravelse.»


    «Hjertelig takk for hilsener og blomster i anledning Avdødes Navn bortang.»

Takkeannonser