Dødsfall

 
 

I forbindelse med gravferd skiller vi mellom sermonier der båren skal senkes ned i jorden, og seremonier som etterfølges av kremasjon/brenning. Begrepet begravelse brukes om førstnevnte, mens bisettelse brukes om seremonier hvor det skal være kremering. Gravferd er fellesbetegnelsen.


Som regel er det den nærmeste familien som tar valget, men i enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør man respektere. Samtidig er det viktig at de pårørendes behov for å ta farvel står i fokus, da gravferden først og fremst er til for de etterlatte.


I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om forlenget frist.

 

Begravelse eller bisettelse