Dødsfall

 
 

Ved dødsfall skal lensmannen eller tingretten i kommunen hvor dødsfallet skjedde underrettes. Dette er noe man bør gjøre så snart som mulig etter dødsfallet og det bør ordnes innen to dager. Vi i Namsos Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med dette på vegne av familien.  Dødsboet blir deretter registrert. Den personen som begravelsesbyrået har angitt som kontaktperson, blir etter en stund kontaktet skriftlig av lensmannen eller retten angående skiftet.


Når lensmann og tingrett har fått melding, vil folkeregister, trygdekontor og menighetskontor også bli varslet.


Etter et dødsfall kan det være andre instanser det er aktuelt å melde fra til. Dette er noe familien må besørge selv, da det ikke vil bli varslet på annen måte.


 1. ·Telefon- og mobiloperatør; endring i oppføring/stenging

 2. ·Bank og forsikringsselskap

 3. ·Postverket

 4. ·Foreninger; f.eks fagforening

 5. ·NRK lisenskontor

 6. ·Borettslag/husvert

 7. ·Hjelpemiddelsentralen; lånt utstyr

 8. ·Strømleverandør

 9. ·Tannlege og fastlege

 10. ·Biltilsynet

 11. ·Abonnement; avis/tidsskrift

 12. ·Digitale medier; facebook, MSN etc.

 

Melding om dødsfall