Dødsfall

 
 

Dødsannonser

Ved dødsfall velger de fleste å kunngjøre dødsfallet gjennom en annonse i en eller flere aviser. Dødsannonsen rykkes som regel inn så snart tid og sted for gravferden er fastlagt. Dersom de etterlatte ønsker at seremonien skal finne sted i stillhet, kan dødsannonsen rykkes inn med opplysning om at gravferden vil finne sted i stillhet uten at tid og sted for gravferden er angitt. Annonsen kan også rykkes inn etter at gravferden er overstått. Den avdøde selv kan også ha fremmet et ønske om at dødsfallet ikke skal kunngjøres.


Vi i Namsos Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med annonsens utforming og innhold og sørge for innrykk i aktuelle aviser.


Søk i dødsannonser

Via våre minnesider er det mulig å søke opp dødsannonser for avdøde personer i hele landet. Trykk på linken under og gjør et søk ved å skrive inn avdødes navn.
Oppsett på dødsannonse

For å lette arbeidet med dødsannonsen under møtet med oss kan man lage et forslag til oppsett som enten kan tas med eller oversendes via e-post. Dette kan også benyttes dersom annonseringen skal ordnes før familien har mulighet til å møte oss. I slike tilfeller vil vi oversende det ferdige oppsettet til familien for godkjenning før annonsen sendes aktueller aviser.


Oppsett dødsannonse


Veiledningsskjema dødsannonse


Minneord til dødsannonsen


Minneord til dødsannonsen - BARN


Beskrivende ord til dødsannonsen


Symboler til dødsannonsen


post@nambeg.no