Seremoni

 
 


Kirkelig gravferd

Kirkelig gravferd eller tradisjonell begravelse holdes vanligvis i en kirke eller et kapell, og følger Den norske kirkes fastsatte liturgi for gravferd. Når man velger kirken som ramme rundt avskjeden, velger man samtidig en ramme som ligger fast. Denne er presten forpliktet på, og den må familien forholde seg til. Sammen med prest og organist vil familien måtte forberede avskjeden innenfor disse rammene både med tanke på det som sies, synges og spilles.


Generelt vil den kirkelige seremonien ved begravelse og bisettelse være lik i formen, bortsett fra at det er forskjell på hvor seremonien avsluttes.


Ved begravelse bæres båren ut til gravstedet etter siste salme i kirken. Seremonien fortsetter ved graven med salmevers, jordpåkastelse, senking av båren, skriftord, velsignelse og avsluttende salmevers.


Ved bisettelse avsluttes seremonien med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og en avsluttende salme inne i kirkerommet, før båren bæres ut til bårebilen for videre transport til krematoriet.


En kirkelig gravferd vil normalt inneholde følgende ledd:

 1. Meditasjonsmusikk

 2. Klokkeringing

 3. Preludium

 4. Salmesang

 5. Inngangsord og bønn

 6. Minnetale, blomsterhilsener og evt. andre    hilsener.

 7. Skriftlesing

 8. Salmesang

 9. Preken

 10. Salmesang

 11. Jordpåkastelse


Ved utbæring av båren spilles et musikkstykke (postludium). I tillegg vil innslag av sang og musikk ved solister (kor) flettes inn på passende sted i programmet i samråd med prest og organist.


Salmer ved begravelse


Barnesalmer ved begravelseHumanistisk gravferd

For de som ønsker en annen ramme for gravferden enn Den norske kirkes ordning, kan humanistisk gravferd være et alternativ. Ved en slik ramme for gravferden vil det være større valgfrihet med tanke på form og innhold i seremonien. Human-Etisk Forbund tilbyr gravferdstalere som kan bistå de pårørende med råd og veiledning i planleggingen av en humanistisk gravferd. De kan påta seg å være seremonileder, holde minnetale og ellers kunne veilede de pårørende i valg av musikk, dikt, sang og andre innslag i seremonien. En humanistisk seremoni er uten jordpåkastelse eller andre religiøse innslag og finner sted i et annet lokale enn kirken.


For egne medlemmer og medlemmers barn stiller Human-Etisk Forbund med gravferdstaler uten godtgjørelse. Om avdøde ikke var medlem faktureres familien et gebyr for gravferdstalers medvirkning.Andre kirkesamfunn og trosretninger

For personer med tilknytning til andre kirkesamfunn vil det være naturlig at gravferden finner sted i den sammenheng de har hatt tilhørighet. Mye vil være likt med Den norske kirkes ordning, men enkelte ting kan være forskjellig.


Andre trosretninger vil også ha egne ordninger for gravferd for sine medlemmer, og her kan det være større forskjeller på form og innhold. Felles for de forskjellige ordninger er ønsket om en verdig avskjed med våre kjære.


Namsos Begravelsesbyrå vil forsøke på best mulig måte å tilrettelegge det praktiske med forberedelse og gjennomføring av gravferden, uavhengig av hvilken tilhørighet og ramme som velges.

Type seremoni