Seremoni

 
 


415    Alltid freidig når du går

489    Blott en dag

819    Bred dina vida vingar

822    Dagens auga sloknar ut

197    Deg være ære

482    Deg å få skoda

  48    Deilig er jorden

267    Den store hvite flokk

356    Det enda som bär

631    Det er makt i de foldede hender

  33    Det hev ei rose sprunge

  63    Det lyser i stille grender

584    Det strøymer ei livselv av lukke

870    Din fred skal aldri vike

413    Din, o Jesus, din å være

643    Du som veien er og livet

570    Dype stille, sterke milde

889    Eg er ein gjest i verda

869    Eg har høyrt om ein stad

868    Eg veit ei hamn

882    Eg veit i himmerik ei borg

  56    En krybbe var vuggen

474    Ein båt i stormen duva

492    Ein fin liten blome

865    En dalende dag

817    Fager kveldsol smiler

715    Gud du er rik

867    Gud når du til oppbrudd kaller

355    Han tek ikkje glansen av livet

  36    Her kommer dine arme små

    1    Herre Gud ditt dyre navn og ære

898    Hjemme i himlen skal ingen mer gråte

468    Hos Gud er evig glede

343    Hvilken venn vi har i Jesus

409    I dine hender fader blid

883    I himmelen, i himmelen

324    Ikke en spurv til jorden

488    Ingen er så trygg i fare

895    Ja, engang mine øyne skal

376    Jag kan icke räkna dem alla

893    Jeg er en seiler på livets hav

494    Jeg er i Herrens hender

  11    Jeg løfter opp til Gud min sang

887    Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

346    Jeg vil prise min gjenløser

422    Jesus det eneste, helligste, reneste

418    Jesus, du er den himmelveg

194    Jesus lever, graven brast

411    Jesus styr du mine tanker

223    Kjærlighet er lysets kilde

773    Kjære Gud jeg har det godt

717    Kjære Gud når eg bed

651    Kjærlighet fra Gud springer like ut

341    Klippe du som brast for meg

323    Kor stort, min Gud

377    Kven kan seia ut den glede

431    La oss vandre i lyset

858    Lei milde ljos

319    Lær meg å kjenne dine veie

321    Løftene kan ikke svikte

419    Med Jesus vil eg fara

582    Milde Jesus dine hender

780    Min båt er så liten

180    Min Jesus lat mitt hjarta få

328    Min hyrding er vår Herre Gud

  38    Mitt hjerte alltid vanker

240    Måne og sol, skyer og vind

  86    Navnet Jesus blekner aldri

844    No livnar det i lundar

471    Nærmere deg min Gud

768    Nå lukker seg mitt øye

818    O bli hos meg

354    O Jesus, du som fyller alt i alle

344    O Jesus, åpne du mitt øye

284    O store Gud når jeg i undring aner

490    Salige visshet

  83    Saligheten er oss nær

812    Se solens skjønne lys og prakt

190    Som den gyldne sol frembryter

325    Som når et barn kommer hjem

322    Stor er din trofasthet

280    Store Gud, vi lover deg

476    Styr du min vandring

799    Syng i stille morgonstunder

310    Sørg du for meg, Fader kjær

414    Så ta da mine hender

381    Takk at du tok mine byrder

849    Takk min Gud for alt som hende

886    Tenk når engang den tåke er forsvunnet

361    Tett ved sia mi går Jesus

461    Tårnhøye bølger går

464    Velt alle dine veier

626    Vær meg nær, o Gud

108    Vår Gud han er så fast en borg

375    Å, at jeg kunne min Jesus prise

703    Å for djup i Jesu kjærleik

835    Å ,Gud, vårt vern i farne år

507    Å, hvor salig det skal blive

890    Å hvor salig å få vandre

666    Å leva det er å elska

342    Å, nåde underfull/Amazing grace

199    Å salige stund uten like

684    Å tenk når engang samles skal

 

Lydklipp fra salmeboka