Seremoni

 
 


Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for minnesamvær etter begravelse/bisettelse, der familie, slekt og venner samles i etterkant av seremonien. Det blir ofte ønsket velkommen med noen ord innledningsvis. Som regel vil det være bevertning i en eller annen form. Uderveis kan man gi ordet fritt, slik at det blir gitt anledning til å minnes den avdøde i mer uformelle former. Det gis mulighet for å dele opplevelser, sorg og gode minner knyttet til avdøde, og mange opplever at dette fellesskapet blir en viktig del av bearbeidingen av sorgen. Sang og musikalske innslag kan også berike en slik samling.


Dersom minnesamværet er åpent for alle kan invitasjonen til dette tas med i dødsannonsen, eller det kan inviteres under seremonien. Alternativt kan man invitere nær familie og venner på forhånd. Noen velger å holde en slik samling hjemme, men de fleste vil trenge et større lokale for å kunne samle de det er aktuelt å invitere.


Namsos Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å finne egnet lokale til minnesamvær, og kan om ønskelig også sørge for bestilling av mat og servering.

Minnesamvær