Seremoni

 
 


Syning

Syning innebærer at familien eller de nærmeste etterlatte gis anledning til å se avdøde en siste gang før gravferden. Ved noen helseinstitusjoner blir tilrettelegging for dette ivaretatt av deres ansatte. Andre steder blir denne oppgaven overlatt til begravelsesbyrået. Der byrået skal legge til rette avtales ønsket tidspunkt med oss på forhånd, og byrået gjør alt klart til familien kommer.


Syning finner gjerne sted i kapell eller samlingsrom på sykehus eller sykehjem. Dersom det finnes tjenlig bårerom ved kirken kan dette også benyttes. En syning omtales også gjerne som privat minnestund.


Hvordan minnestunden skal foregå, bestemmer de etterlatte selv. Noen ønsker en samling i stillhet, mens andre ønsker innslag som andakt, sang eller musikk. Mange velger å ha med noen roser eller andre blomster som de kan legge i båren i forbindelse med syning.

Syning