Tjenester

 
 


Hjemmedødsfall

Namsos Begravelsesbyrå har døgnvakt og kan nås på telefon 24 timer i døgnet. Dersom et dødsfall skjer i hjemmet vil vi kunne komme til hjelp. Når lege har vært på plassen og konstatert at en person er død, kan de pårørende kontakte byrået for nødvendig bistand. I mange hus og leiligheter kan inngangspartiet være slik at det blir vanskelig å komme til med kiste. Derfor vil det ofte være en bedre løsning at byrået henter den døde på en sykebåre og sørger for transport til sykehuset. Der vil vi kunne stelle og legge den døde i kiste. Dersom pårørende ønsker å være med på nedlegget, kan det gjøres avtale om dette. Det kan også være aktuelt å avtale syning når byrået har gjort alt klart.


Dødsfall institusjon

Ved dødsfall på institusjon blir den avdøde enten stelt av personellet på institusjonen eller av oss i byrået. Her vil det som regel være både heis og trappeløs adkomst, slik at det er greit å bringe kiste med. De fleste sykehjem har eget bårerom med kjøling hvor båra kan stå i påvente av begravelsen. Flere bo- og servicesenter mangler denne muligheten, og da vil båra måtte overføres til oppbevaring der bårerom er tilgjengelig.


Syning

Et tilbud som mange synes er fint å benytte seg av, er muligheten til å kunne se avdøde en siste gang og ta et farvel i en mer privat ramme enn under selve gravferden. Der vi skal legge til rette, avtales ønsket tidspunkt med oss på forhånd, og byrået gjør alt klart til familien kommer. Syning finner gjerne sted i kapell eller samlingsrom på sykehus eller sykehjem. Dersom det finnes tjenlig bårerom ved kirken kan dette også benyttes.

 

Tjenester i tidlig fase