Tjenester

 
 


Pynting av kirke/seremonirom

Vi bidrar med pynting av båren og seremonirommet i forkant av gravferden. Kistedekorasjon, sløyfer og annen blomsterbinding festes på båren. I tillegg pyntes seremonirommet med blomstene som er kommet inn fra familie og venner. Byrået kan supplere med vaser og stativer til kranser og blomsteroppsatser der det finnes lite slikt utstyr fra før i kirke eller seremonirom.


Ved begravelser i distriktet, er det ofte vanlig at familien selv bestiller blomster hos lokale blomsterleverandører, og at disse også tar ansvar for pyntingen av seremonirommet.


Assistering under gravferder

Ved begravelser ønsker mange at byrået skal være til stede og delta under seremonien. Vi bistår gjerne familien med å ta imot de frammøtte, samt dele ut sanghefter i de tilfellene familien ikke ønsker å gjøre dette selv. Videre vil vi holde et øye med minnegavene som blir gitt, der vi tar vare på disse, slik at de ikke skal komme på avveie under seremonien.


Under selve seremonien vil byråets representant bli sittende langt fremme, slik at det er enkelt for både prest og familie å få tak i oss dersom det skulle oppstå noe underveis. Noen ganger ønsker prest eller seremonileder at vi hjelper til med å holde opp blomstene med sløyfehilsener mens disse blir lest opp. Representanten fra begravelsesbyrået vil også være behjelpelig med å rydde til side blomster rundt båren før bærerne kommer frem og gjør seg klar.


Når båren bæres ut, vil alle blomster som skal legges på gravstedet bli sendt med gravfølget ut. Det samme gjelder dersom blomster skal følge med til krematoriet.


Mens gravfølget er på kirkegården vil byrået kunne ta hånd om gjenværende blomster og sette dem klar for henting i kirken eller sørge for at de bringes til det lokalet hvor familien skal samles til minnesamvær.


Ved begravelser i Namsos kirke kan familien følge båren ut uten å behøve å ta med blomster. Her vil representanten fra byrået kunne ta blomstene ut bakveien og legge dem i bårebilen. Dette ordnes mens familie og fremmøtte tar plass i sine biler og i eventuell oppsatt buss for å følge båren i kortesje til gravstedet.


På noen plasser i distriktet er det tradisjon for at lokale ressurser bidrar i større grad. Lokal blomsterbutikk sørger gjerne for pynting, og ofte tar familien ansvar med det praktiske under seremonien. De engasjerer gjerne noen i familien eller i vennekretsen som vertsfolk til å dele ut sangheftene og hjelpe til under seremonien.


Hjemtransport av båre

Dersom et dødsfall skjer langt fra der en person er bosatt vil vi kunne være behjelpelig med transport av båre tilbake til hjemstedet hvor gravferden normalt skal finne sted. Det kan være personer fra andre kommuner og landsdeler som dør i vårt nærområde, eller personer fra vårt område som dør under reise eller opphold andre steder i landet eller i utlandet. I stor grad benyttes bårebil til slik transport, men over svært lange avstander kan transport med fly kunne bli et rimeligere alternativ. Så lenge det gjelder nødvendig transport over 20 km innenfor Norge (tilbake til bosted registrert i folkeregisteret) vil NAV dekke transportutgifter ut over en egenandel på kr 2.334 kroner (2018). Ved dødsfall under opphold i utlandet vil en reiseforsikring normalt kunne dekke utgifter til hjemtransport av båre.


Transport av båre til/fra seremoni

Lokalt kan byrået sørge for all nødvendig transport i forbindelse med et dødsfall. Vi bringer kiste til dødsstedet, og frakter båren til oppbevaring på tilgjengelig bårerom frem til gravferden. I forkant av seremonien overføres båren til kirke eller seremonirom. Om gravstedet ligger et stykke fra der seremonien finner sted besørger byrået også denne transporten. Som regel kjører gravfølget i kortesje til gravstedet. De nærmeste bilene merkes gjerne med kortesjemerker med magnetfeste som plasseres på biltaket, slik at øvrig trafikk lettere kan bli oppmerksom og ta nødvendig hensyn. Ved bisettelser vil byrået sørge for transport til krematoriet når seremonien er ferdig.

De som ønsker byråets bistand til transport eller andre tjenester kan gjerne ta kontakt tidlig i planleggingen for å gjøre avtale.

Seremoni og transport