Tjenester

 
 


Samtale med pårørende

Etter at vi har mottatt henvendelse fra famlien om et dødsfall, tilbyr vi familien å komme til samtale ved våre lokaler. Dersom familien ikke har mulighet å komme til oss, kan vi komme hjem til familien for samtale. Dersom de pårørende befinner seg langt borte kan kontakten også skje via telefon og e-post.


I denne første samtalen vil det tas fatt i alt det formelle og praktiske som må avklares i forkant før gravferden kan finne sted. Dette vil være melding om dødsfall til tingretten, utformelse av dødsannonsen, avklare dag for begravelse med hensyn til familiens ønske og kapasiteten til byrået og kirken, gjøre avtale om gravsted, valg av salmer til begravelsen, bestilling av blomster m.m. Det gis også rom for spørsmål, og det legges vekt på at familien skal oppleve at deres ønsker og behov blir møtt på en respektfull måte.


Dødsannonse

Ved dødsfall velger de fleste å kunngjøre dødsfallet gjennom en annonse i en eller flere aviser. Dødsannonsen rykkes gjerne inn så snart tid og sted for gravferden er fastlagt. Vi er behjelpelig med utforming av annonsen og kan sørge for å bestille innrykk i aktuelle aviser.


Melding om dødsfall

Et dødsfall skal meldes til lensmannen eller tingretten. Vi i Namsos Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med dette på vegne av familien.


Bestilling av blomster

Vi kan være behjelpelig med bestilling av blomster fra familien til båren og seremonien dersom dette er ønskelig. Mange synes det er praktisk å få ordnet med blomsterbestilling via byrået sammen med det andre som avtales og bestilles.


Produksjon av sanghefter til seremonien

På bestilling fra familien produserer og trykker Namsos Begravelsesbyrå sanghefter til seremoniene. Vi tilbyr mange ulike ferdigtrykte motiv som kan benyttes. Dersom man heller foretrekker å ha et bilde av avdøde eller et annet privat bilde, er dette fullt mulig.


Søknad NAV om stønader

Dersom det er aktuelt å søke om behovsprøvd gravferdsstønad, samt stønad til båretransport, vil vi være behjelpelig med dette. Ved søknad om behovsprøvd gravferdsstønad må det legges ved kopi av siste års ligning eller selvangivelse for avdøde og eventuelt gjenlevende ektefelle.

Samtale og bestillinger