Gravsted

 
Gravferdloven § 20


Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden.

Askespredning


Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Merk derfor at ved askespredning tillates det ikke noe gravminne på gravlund eller eventuelt ekstra navneinskripsjon på en eventuell felles familiegravsten.


For å godtgjøre at avdøde ønsket askespredning stilles det strenge krav. Formålet er å sikre at avdøde faktisk ønsket askespredning, og ikke bare overveide det. Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. Videre er det strenge begrensninger på hvor det kan gis tillatelse til å spre asken.


Asken må spres eller settes i jord på gravlund innen seks måneder etter dødsfallet.