Produkter

 
 

For de som trenger ny gravstein vil vi kunne være behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med bestillingen. For mange kan det være behov for å ta seg litt tid før en er klar for å bestemme seg for hva slags stein man ønsker. Det er mye å velge i, og en gravstein vil være et minnesmerke over dem som sto oss nær. Derfor er det viktig at de valg en gjør føles riktig, for at gravstedet kan bli et godt sted for å minnes våre kjære.


Vedtektene for kirkegårdene og forskrifter til gravferdsloven stiller krav til kvalitet, dimensjoner, montering og sikring av gravminner. De steiner som bestilles gjennom byrået blir levert i samsvar med disse bestemmelsene, og prisen inkluderer frakt og forskriftsmessig montering.


Vi har brosjyrer for utsendelse via post, og i tillegg kataloger til utlån med litt større bilder av hver enkelt modell. Ved å følge link til våre leverandørers hjemmesider kan man også gjøre seg kjent med det utvalget som finnes. Ta gjerne kontakt dersom det er ønske om brosjyre eller katalog, eller for å få pristilbud dersom noen finner en aktuell modell.


For de som har stein fra før, har vi avtale med skrifthugger som sørger for å sette inn nye navn på eksisterende steiner. Dersom steinen har stått en del år kan det være behov for å pusse opp den skriften som er på steinen fra før. Eldre steiner kan med tiden gro til med mose slik at det også er behov for å rense steinen. Når en stein blir renset og skriften pusset opp vil den fremstå omtrent som ny, og navnene vil ha likt utseende og samme holdbarhet før det vil bli behov for fremtidig oppussing. Det er selvsagt mulig å bestille bare oppussing og/eller rens uten at det tilføyes nye navn.   


Under følger linker til våre steinleverandørers sortement.

Minneord på gravstein

Gravstein og skrifthugging

Eide stein AS

Silseth Sten AS

Brødrene Strand Stenhuggeri AS