Produkter

 
 

Blomster til gravferden

En vanlig måte å hedre avdøde er å levere blomster  til gravferdsseremonien. Blomster sier noe for deg, og kan være med på å gi en vakker ramme rundt gravferden.


Ved en jordbegravelse vil kranser og buketter med sløyfebånd følge båren til gravstedet og blir plassert på graven etter seremonien.

Etter en bisettelse har blomstene ingen automatisk anvendelse, men de pårørende bestemmer selv hva som skal gjøres med dem. Mange ønsker å ta med sløyfeblomstene til det gravstedet hvor urnen skal settes ned eller en annen eksisterende familiegrav. Dersom familien ikke har noe gravsted hvor det er aktuelt å legge blomstene, er det også mulig å velge å la blomstene følge med bårebilen til krematoriet.


Kistedekorasjonen

Kistedekorasjonen bestilles fra nærmeste familie og er en stor dekorasjon som plasseres på selve kisten. En kistedekorasjon kan også lages i form og farge som man synes representerer noe ved den avdøde. Dersom man er i tvil om hvilke farger man ønsker å bruke på blomstene, kan det være fint å bruke fargene fra den årstiden begravelsen finner sted.


Blomsterhjerte

Mange velger å plassere et blomsterhjerte på eller ved kistens fotende. Dette hjertet er vanligvis fra nær familie, for eksempel barn, barnebarn, oldebarn eller andre som sto avdøde nært.


Andre blomsterbindinger

Andre blomster som gis fra familie og venner kan lages med en spesiell type blomst eller farge som sier noe om personen, årstid, eller som passer sammen med de andre blomstene som blir valgt til båren.


Sløyfebånd på blomstene

Når du velger blomster til begravelsen, har du mulighet til å bruke sløyfebånd på blomstene. Her kan du dele din siste hilsen. Det ene båndet uttrykker din hilsen, mens det andre båndet forteller hvem som er avsenderen.


Minneord på blomsterhilsener

Blomster til gravferden