Når noen som står oss nær går bort, blir livet fyllt med sorg og savn. Som pårørende vil det ofte oppleves tungt, og det å skulle tenke på formaliteter og de praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg, kan virke som en stor og vanskelig oppgave.


Vi i Namsos Begravelsesbyrå ønsker å være til hjelp og bistå familien med det praktiske i planleggingen av gravferden. Byrået har som mål at de pårørende skal oppleve at deres behov blir ivaretatt på en god og respektfull måte, og i samsvar med det som blir avtalt.


Namsos Begravelsesbyrå betjener et stort område; Namsos, Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namskogan og Røyrvik. I tillegg kan vi ordne med hjemtransport av båre til andre kommuner og landsdeler. Vi sørger også for henting av personer tilhørende vårt område dersom dødsfall er skjedd i andre deler av landet.

 

Velkommen til Namsos Begravelsesbyrå


«Legg di hand i mi hand,

så er vi sterke saman,

så er vi svake saman,

så er vi saman»


Ase Marie Nesse

Besøksadresse:

Abel Meyers gate 21

N-7800 Namsos

Telefon: 74 27 23 61

post@nambeg.no

Telefon (døgnvakt) 

74 27 23 61

Postadresse:

Abel Meyers gate 21

Postboks 50

N-7801 Namsos

Namsos Begravelsesbyrå AS