Kontakt

 
I tiden omkring 1950 etablerte Leif Skillingstad begravelsesbyrået Skillingstad i Namsos. Dette var det første og eneste begravelsesbyrået i kommunen, og ble dannet på initiativ av Skillingstad selv etter at kommunestyret hadde drøftet og vedtatt behovet for et begravelsesbyrå i Namsos.


Leif drev byrået i mange år som et personlig foretak, en familiebedrift der Leif og kona utførte meste av arbeidsoppgavene sammen med litt innleid hjelp. De samarbeidet med Bolkan som besørget nødvendig båretransport. Byrået holdt til i forretningen til Skillingstad i Overhallsvegen og senere i Det Norske Misjonsselskaps lokaler. Pga sykdom måtte Leif oppgi arbeidet i byrået, og Namsos Indremisjon tok over driften i 1976.


Begravelsesbyrået endret navn til Namsos Begravelsesbyrå i 1976. Namsos Indremisjon hadde eierskapet, og Jenny Ryen fungerte som daglig leder og drev byrået i mange år. Byrået hadde tre ansatte, men fikk i travle perioder hjelp fra frivillige i Indremisjonen. Namsos Begravelsesbyrå hadde de første årene lokaler i sokkelen på et privathus i Skolegata i Vika, men flyttet etter hvert til Misjonsgården i Sverres gate 11. Etter 22 års drift begynte Ryen å nærme seg pensjonsalder, og Namsos Indremisjon valgte å selge byrået og overlate driften til andre.


Ekteparet Berte og John Hegge kjøpte byrået og tok over driften i 1998, og Namsos Begravelsesbyrå ble i den forbindelse omgjort til aksjeselskap. Byrået fortsatte å holde til i de samme lokalene som Indremisjonen hadde brukt fram til høsten 2011. Da flyttet kontoret over gata til Abel Meyers gate 21 til større og tjenlige lokaler på «Trekanten».


Fra 2009 overtok Namsos Begravelsesbyrå byrået i Overhalla. M.J. Haugum Begravelsesbyrå ble kjøpt opp, og eier og driver Terje Haugum ble ansatt hos Namsos Begravelsesbyrå. Terje var medarbeider i byrået inntil juni 2016, da han gikk av med pensjon.


I dag er det syv ansatte i byrået og hele området betjenes fra kontoret i Namsos.

Historikk

                           

           Kontakt oss            Våre ansatte            Historikk           Lokaler og biler